Réamhfhocail

||Ag: At| |--|--| |Mé|Agam| |Tú|Agat| |Sé|Aige| |Sí|Aici| |Sinn|Againn| |Sibh|Agaibh| |Siad|Acu| Usages: 1. By, at: - Ag an fear: At the man. 2. At a time: - Ag a trí a chlog: At three O'clock. 3. With verbal nouns: - Tá mé ag ithe: I'm eating. 4. To have: - Tá teach agat: You have a house. - Tá Gaeilge aige: He speaks Irish (He has Irish). - Tá snámh aici: She can swim.

Continue to Na hAidiachtaí Sealbhacha