Na Briathra Neamhrialta

There are 11 irregular verbs in the language. Try to learn them as best as possible. **Note:** Bí has an extra tense called the present perfect and it is the only verb in the language to have such a tense.\ i.e.: Bíonn sé ag cur báistí: It is (always) raining. A.M.: Ainm Bhriathartha\ M.O.: Modh Ordaitheach ##Abair: To Say ||Gnáth Chaite|Aimsir Chaite|Aimsir Láithreach|Aimsir Fháistineach|Modh Coinníollach| |--:|--|--|--|--| |Mé|Deirinn|Dúirt mé|Deirim|Déarfaidh mé|Déarfainn| |Tú|Deirteá|Dúirt tú|Deir tú|Déarfaidh tú|Déarfá| |Sé/Sí|Deireadh sé/sí|Dúirt sé/sí|Deir sé/sí|Déarfaidh sé/sí|Déarfadh sé/sí| |Sinn|Deirimis|Dúramar|Deirimid|Déarfaimid|Déarfimis| |Sibh|Deireadh sibh|Dúirt sibh|Deir sibh|Déarfaidh sibh|Déarfadh sibh| |Siad|Deiridís|Dúirt siad|Deir siad|Déarfaidh siad|Déarfaidís| |Ceisteach|An ndeir...|An ndúirt...|An ndeir...|An ndéar...|An ndéar...| |Diúltach|Ní deir...|Ní dúirt...|Ní deir...|Ní déar...|Ní déar...| |Briathra Saor|Deirtí|Dúradh|Deirtear|Déarfar|Déarfaí| |A.M.|Rá| |M.O.|Abair| |M.O. iol.|Abraigí| ##Beir: To Grab ||Gnáth Chaite|Aimsir Chaite|Aimsir Láithreach|Aimsir Fháistineach|Modh Coinníollach| |--:|--|--|--|--| |Mé|Bheirinn|Rug mé|Beirim|Béarfaidh mé|Bhéarfainn| |Tú|Bheirteá|Rug tú|Beireann tú|Béarfaidh tú|Bhéarfá| |Sé/Sí|Bheireadh sé/sí|Rug sé/sí|Beireann sé/sí|Béarfaidh sé/sí|Bhéarfadh sé/sí| |Sinn|Bheirimis|Rugamar|Beirimid|Béarfaimid|Bhéarfaimis| |Sibh|Bheireadh sibh|Rug sibh|Beireann sibh|Béarfaidh sibh|Bhéarfadh sibh| |Siad|Bheiridís|Rug siad|Beireann siad|Béarfaidh siad|Bhéarfaidís| |Ceisteach|An mbeir...|Ar rug...|An mbeir...|An mbéar...|An mbéar...| |Diúltach|Ní bheir...|Níor rug|Ní bheir...|Ní bhéar...|Ní bhéar...| |Briathra Saor|Bheirtí|Rugadh|Béartar|Béarfar|Bhéarfaí| |A.M.|Breith| |M.O.|Beir| |M.O. iol.|Beirigí| ##Bí: To Be ||Gnáth Chaite|Aimsir Chaite|Aimsir Láithreach|Gnáth Láithreach|Aimsir Fháistineach|Modh Coinníollach| |--:|--|--|--|--| |Mé|Bhínn|Bhí mé|Táim|Bím|Beidh mé|Bheinn| |Tú|Bhíteá|Bhí tú|Tá tú|Bíonn tú|Beidh tú|Bheifeá| |Sé/Sí|Bhíodh sé/sí|Bhí sé/sí|Tá sé/sí|Bíonn sé/sí|Beidh sé/sí|Bheadh sé/sí| |Sinn|Bhímis|Bhíomar|Táimid|Bímid|Beimid|Bheimis| |Sibh|Bhíodh sibh|Bhí sibh|Tá sibh|Bíonn sibh|Beidh sibh|Bheadh sibh| |Siad|Bhídís|Bhí siad|Tá siad|Bíonn siad|Beidh siad|Bheidís| |Ceisteach|An mbí...|An raibh...|An bhfuil...|An mbí...|An mbei...|An mbe...| |Diúltach|Ní bhí...|Ní raibh...|Níl...|Ní bhí...|Ní bhe|Ní bhe| |Briathra Saor|Bhítí|Bhíothas|Táthar|Bítear|Beifear|Bheifí| |A.M.|Bheith| |M.O.|Bí| |M.O. iol.|Bigí| ##Clois: To Hear ||Gnáth Chaite|Aimsir Chaite|Aimsir Láithreach|Aimsir Fháistineach|Modh Coinníollach| |--:|--|--|--|--| |Mé|Chloisinn|Chuala mé|Cloisim|Cloisfidh mé|Chloisfinn| |Tú|Chloisteá|Chuala tú|Cloiseann tú|Cloisfidh tú|Chloisfeá| |Sé/Sí|Chloiseadh sé/sí|Chuala sé/sí|Cloiseann sé/sí|Cloisfidh sé/sí|Chloisfeadh sé/sí| |Sinn|Chloisimis|Chualamar|Cloisimid|Cloisfimid|Chloisfimis| |Sibh|Chloiseadh sibh|Chuala sibh|Cloiseann sibh|Cloisfidh sibh|Chloisfeadh sibh| |Siad|Chloisidís|Chuala siad|Cloiseann siad|Cloisfish siad|Chloisfidís| |Ceisteach|An gclois...|Ar chuala...|An gclois...|An gclois...|An gclois...| |Diúltach|Ní chlois...|Níor chuala|Ní chlois|Ní chlois|Ní chlois| |Briathra Saor|Chloistí|Chualathas|Cloistear|Cloisfear|Chloisfí| |A.M.|Cloisteáil| |M.O.|Clois| |M.O. iol.|Cloisigí| ##Déan: To Do ||Gnáth Chaite|Aimsir Chaite|Aimsir Láithreach|Aimsir Fháistineach|Modh Coinníollach| |--:|--|--|--|--| |Mé|Dhéanainn|Rinne mé|Déanaim|Déanfaidh mé|Dhéanfainn| |Tú|Dhéantá|Rinne tú|Déanann tú|Déanfaidh tú|Dhéanfá| |Sé/Sí|Dhéanadh sé/sí|Rinne sé/sí|Déanann sé/sí|Déanfaidh sé/sí|Dhéanfaidh sé/sí| |Sinn|Dhéanaimis|Rinneamar|Déanaimid|Déanfaimid|Dhéanfaimis| |Sibh|Dhéanadh sibh|Rinne sibh|Déanann sibh|Déanfaidh sibh|Dhéanfaidh sibh| |Siad|Dhéanaidís|Rinne siad|Déanann siad|Déanfaidh siad|Dhéanfaidís| |Ceisteach|An ndéan...|An ndearna...|An ndéan...|An ndéan...|An ndéan...| |Diúltach|Ní dhéan...|Ní dhearna...|Ní dhéan...|Ní dhéan...|Ní dhéan...| |Briathra Saor|Dhéantaí|Rinneadh|Déantar|Déanfar|Dhéanfaí| |A.M.|Déanamh| |M.O.|Déan| |M.O. iol.|Déanaigí| ##Faigh: To Get ||Gnáth Chaite|Aimsir Chaite|Aimsir Láithreach|Aimsir Fháistineach|Modh Coinníollach| |--:|--|--|--|--| |Mé|D'fhaiginn|Fuair mé|Faighim|Gheobhaidh mé|Gheobhainn| |Tú|D'fhaigteá|Fuair tú|Faigheann tú|Gheobhaidh tú|Gheobhfá| |Sé/Sí|D'fhaigheadh sé/sí|Fuair sé/sí|Faigheann sé/sí|Gheobhaidh sé/sí|Gheobhadh sé/sí| |Sinn|D'fhaigimis|Fuaireamar|Faighimid|Gheobhaimid|Gheobhaimis| |Sibh|D'fhaigheadh sibh|Fuair sibh|Faigheann sibh|Gheobhaidh sibh|Gheobhadh sibh| |Siad|D'fhaighidís|Fuair siad|Faigheann siad|Gheobhaid siad|Gheobhaidís| |Ceisteach|An bhfaigh...|An bhfuair...|An bhfaigh...|An bhfaigh|An bhfaigh...| |Diúltach|Ní fhaigh...|Ní bhfuair...|Ní fhaigh...|Ní bhfaigh|Ní bhfaigh| |Briathra Saor|D'fhaightí|Fuarthas|Faightear|Gheofar|Gheofaí| |A.M.|Fáil| |M.O.|Faigh| |M.O. iol.|Faighigí| ##Feic: To See ||Gnáth Chaite|Aimsir Chaite|Aimsir Láithreach|Aimsir Fháistineach|Modh Coinníollach| |--:|--|--|--|--| |Mé|D'fheicinn|Chonaic mé|Feicim|Feicfidh mé|D'fheicfinn| |Tú|D'fheicteá|Chonaic tú|Feiceann tú|Feicfidh tú|D'fheicfeá| |Sé/Sí|D'fheiceadh sé/sí|Chonaic sé/sí|Feiceann sé/sí|Feicfidh sé/sí|D'fheicfeadh sé/sí| |Sinn|D'fheicimis|Chonaiceamar|Feicimid|Feicfimid|D'fheicfimis| |Sibh|D'fheiceadh sibh|Chonaic sibh|Feiceann sibh|Feicfidh sibh|D'fheicfeadh sibh| |Siad|D'fheicidís|Chonaic siad|Feiceann siad|Feicfidh siad|D'fheicfidís| |Ceisteach|An bhfeic...|An bhfaca...|An bhfeic...|An bhfeic...|An bhfeic...| |Diúltach|Ní fheic...|Ní fhaca...|Ní fheic...|Ní fheic...|Ní fheic...| |Briathra Saor|D'fheictí|Chonacthas|Feictear|Feicfear|D'fheicfí| |A.M.|Feiceáil| |M.O.|Feic| |M.O. iol.|Feicigí| ##Ith: To Eat ||Gnáth Chaite|Aimsir Chaite|Aimsir Láithreach|Aimsir Fháistineach|Modh Coinníollach| |--:|--|--|--|--| |Mé|D'ithinn|D'ith mé|Ithim|Íosfaidh mé|D'íosfainn| |Tú|D'iteá|D'ith tú|Itheann tú|Íosfaidh tú|D'íosfá| |Sé/Sí|D'iteadh sé/sí|D'ith sé/sí|Itheann sé/sí|Íosfaidh sé/sí|D'íosfadh sé/sí| |Sinn|D'itimis|D'itheamar|Ithimid|Íosfaimid|D'íosfaimis| |Sibh|D'iteadh sibh|D'ith sibh|Itheann sibh|Íosfaidh sibh|D'íosfadh sibh| |Siad|D'itidís|D'ith siad|Itheann siad|Íosfaidh siad|D'íosfaidís| |Ceisteach|An ith...|Ar ith...|An ith...|An íos...|An íos...| |Diúltach|Ní ith...|Níor ith...|Ní ith...|Ní íos...|Ní ios...| |Briathra Saor|D'ití|Itheadh|Itear|Íosfar|D'íosfaí| |A.M.|Ithe| |M.O.|Ith| |M.O. iol.|Ithigí| ##Tabhair: To Give ||Gnáth Chaite|Aimsir Chaite|Aimsir Láithreach|Aimsir Fháistineach|Modh Coinníollach| |--:|--|--|--|--| |Mé|Thugainn|Thug mé|Tugaim|Tabharfaidh mé|Thabharfainn| |Tú|Thugtá|Thug tú|Tugann tú|Tabharfaidh tú|Thabharfá| |Sé/Sí|Thugadh sé/sí|Thug sé/sí|Tugann sé/sí|Tabharfaidh sé/sí|Thabharfadh sé/sí| |Sinn|Thugaimis|Thugamar|Tugaimid|Tabharfaimid|Thabharfaimis| |Sibh|Thugadh sibh|Thug sibh|Tugann sibh|Tabharfaidh sibh|Thabharfadh sibh| |Siad|Thugaidís|Thug siad|Tugann siad|Tabharfaidh siad|Thabharfaidís| |Ceisteach|An dtug...|Ar thug...|An dtug...|An dtabh...|An dtabh...| |Diúltach|Ní thug...|Níor thug...|Ní thug...|Ní thabhair...|Ní thabh...| |Briathra Saor|Thugtaí|Tugadh|Tugtar|Tabharfar|Thabharfaí| |A.M.|Tabhairt| |M.O.|Tabhair| |M.O. iol.|Tugigí| ##Tar: To Come ||Gnáth Chaite|Aimsir Chaite|Aimsir Láithreach|Aimsir Fháistineach|Modh Coinníollach| |--:|--|--|--|--| |Mé|Thagainn|Tháinig mé|Tagaim|Tiocfaidh mé|Thiocfainn| |Tú|Thagtá|Tháinig tú|Tagann tú|Tiocfaidh tú|Thiocfá| |Sé/Sí|Thagadh sé/sí|Tháinig sé/sí|Tagann sé/sí|Tiocfaidh sé/sí|Thiocfadh sé/sí| |Sinn|Thagaimis|Thángamar|Tagaimid|Tiocfaimid|Thiocfaimis| |Sibh|Thagadh sibh|Tháinig sibh|Tagann sibh|Tiocfaidh sibh|Thiocfadh sibh| |Siad|Thagaidís|Tháinig siad|Tagann siad|Tiocfaidh siad|Thiocfaidís| |Ceisteach|An dtag...|Ar thá...|An dtag...|An dtioc...|An dtioc...| |Diúltach|Ní thag...|Níor thá...|Ní thag...|Ní thioc...|Ní thioc...| |Briathra Saor|Thagtaí|Thángthas|Tagtar|Tiocfar|Thiocfaí| |A.M.|Teacht| |M.O.|Tar| |M.O. iol.|Tagaigí| ##Téigh: To Go ||Gnáth Chaite|Aimsir Chaite|Aimsir Láithreach|Aimsir Fháistineach|Modh Coinníollach| |--:|--|--|--|--| |Mé|Théinn|Chuaigh mé|Téim|Rachaidh mé|Rachainn| |Tú|Théiteá|Chuaigh tú|Téann tú|Rachaidh tú|Rachfá| |Sé/Sí|Théadh sé/sí|Chuaigh sé/sí|Téann sé/sí|Rachaidh sé/sí|Rachadh sé/sí| |Sinn|Théimis|Chuamar|Téimid|Rachaimid|Rachaimis| |Sibh|Théadh sibh|Chuaigh sibh|Téann sibh|Rachaidh sibh|Rachadh sibh| |Siad|Théidís|Chuaigh siad|Téann siad|Rachaidh siad|Rachaidís| |Ceisteach|An dté...|An ndeach...|An dté...|An rach...|An rach...| |Diúltach|Ní thé...|Ní dheach...|Ní thé...|Ní rach...|Ní rach...| |Briathra Saor|Théití|Chuathas|Teítear|Rachfar|Rachfaí| |A.M.|Dul| |M.O.|Téigh| |M.O. iol.|Téigí|

Continue to Na Briathra