Na Briathra

##An Gnáth Chaite ###An Chéad Réimniú ||Rith|Bris|Dún|Fan| |--|--|--|--|--| |Mé|Rith**inn**|B**h**ris**inn**|D**h**ún**ainn**|**D'**f**h**an**ainn**| |Tú|Rith**teá**|B**h**ris**teá**|D**h**ún**tá**|**D'**f**h**an**tá**| |Sé/Sí|Rith**eadh** sé/sí|B**h**ris**eadh** sé/sí|D**h**ún**adh** sé/sí|**D'**f**h**an**adh** sé/sí| |Sinn|Rith**imis**|B**h**ris**imis**|D**h**ún**aimis**|**D'**f**h**an**aimis**| |Sibh|Rith**eadh** sibh|B**h**ris**eadh** sibh|D**h**ún**adh** sibh|**D'**f**h**an**adh** sibh| |Siad|Rith**idís**|B**h**ris**idís**|D**h**ún**aidís**|**D'**f**h**an**aidís**| |Briathra Saor|Rith**tí**|B**h**ris**tí**|D**h**ún**taí**|**D'**f**h**an**taí**| |Ceisteach|An rith...|An **m**bris...|An **n**dún...|An **bh**fan...| |Diúltach|Ní rith...|Ní b**h**ris...|Ní d**h**ún...|Ní **d'**f**h**an...| |Ceisteach Diúltach|Nach rith...|Nach **mb**ris...|Nach **n**dún...|Nach **bh**fan...| ###An Dara Réimniú ||Éirigh|Eitil|Ceannaigh|Freagair| |--|--|--|--|--| |Mé|**D'**éir**ínn**|D'eitl**ínn**|C**h**eann**aínn**|**D'**f**h**reagr**aínn**| |Tú|**D'**éir**íteá**|**D'**eitl**íteá**|C**h**eann**aíteá**|**D'**f**h**reagr**aíteá**| |Sé/Sí|**D'**éir**íodh** sé/sí|**D'**eitl**íodh** sé/sí|C**h**eann**aíodh** sé/sí|**D'**f**h**reagr**aíodh** sé/sí| |Sinn|**D'**éir**ímis**|**D'**eitl**ímis**|C**h**eann**aímis**|**D'**f**h**reagr**aímis**| |Sibh|**D'**éir**íodh** sibh|**D'**eitl**íodh** sibh|C**h**eann**aíodh** sibh|**D'**f**h**reagr**aíodh** sibh| |Siad|**D'**éir**ídís**|**D'**eitl**ídís**|C**h**eann**aídís**|**D'**f**h**reagr**aídís**| |Briathra Saor|**D'**éir**ití**|**D'**eitl**ití**|C**h**eann**aítí**|**D'**f**h**reagr**aítí**| |Ceisteach|An éir...|An eitl...|An **g**ceann...|An **bh**freagr...| |Diúltach|Ní éir...|Ní eitl...|Ní c**h**eann...|Ní f**h**reagr...| |Ceisteach Diúltach|Nach **d'**éir...|Nach **d'**eitl...|Nach **g**ceann...|Nach **bh**freagr...| ##An Aimsir Chaite ###An Chéad Réimniú ||Cuir|Éist|Dún|Fan| |--|--|--|--|--| |Mé|C**h**uir mé|**D'**éist mé|D**h**ún mé|**D'**f**h**an mé| |Tú|C**h**uir tú|**D'**éist tú|D**h**ún tú|**D'**f**h**an tú| |Sé/Sí|C**h**uir sé/sí|**D'**éist sé/sí|D**h**ún sé/sí|**D'**f**h**an sé/sí| |Sinn|C**h**uir**eamar**|**D'**éist**eamar**|D**h**ún**amar**|**D'**f**h**an**amar**| |Sibh|C**h**uir sibh|**D'**éist sibh|D**h**ún sibh|**D'**f**h**an sibh| |Siad|C**h**uir siad|**D'**éist siad|D**h**ún siad|**D'**f**h**an siad| |Briathra Saor|Cuir**eadh**|Éist**eadh**|Dún**adh**|Fan**adh**| |Ceisteach|Ar c**h**uir...|Ar éist...|Ar d**h**ún...|Ar f**h**an...| |Diúltach|Níor c**h**uir...|Níor éist...|Níor d**h**ún...|Níor f**h**an...| |Ceisteach Diúltach|Nar c**h**uir...|Nar éist...|Nar d**h**ún...|Nar f**h**an...| ###An Dara Réimniú ||Éirigh|Deisigh|Ceannaigh|Freagair| |--|--|--|--|--| |Mé|**D'**éirigh mé|D**h**eisigh mé|C**h**eannaigh mé|**D'**f**h**reagair mé| |Tú|**D'**éirigh tú|D**h**eisigh tú|C**h**eannaigh tú|**D'**f**h**reagair tú| |Sé/Sí|**D'**éirigh sé/sí|D**h**eisigh sé/sí|C**h**eannaigh sé/sí|**D'**f**h**reagair sé/sí| |Sinn|**D'**éir**íomar**|D**h**eis**íomar**|C**h**eann**aíomar**|**D'**f**h**reagr**aíomar**| |Sibh|**D'**éirigh sibh|D**h**eisigh sibh|C**h**eannaigh sibh|**D'**f**h**reagair sibh| |Siad|**D'**éirigh siad|D**h**eisigh siad|C**h**eannaigh siad|**D'**f**h**reagair siad| |Briathra Saor|Éir**íodh**|Deis**íodh**|Ceann**aíodh**|Freagr**aíodh**| |Ceisteach|Ar éir...|Ar d**h**eis...|Ar c**h**eann...|Ar f**h**reag...| |Diúltach|Níor éir...|Níor d**h**eis...|Níor c**h**eann...|Níor f**h**reag...| |Ceisteach Diúltach|Nar éir...|Nar d**h**eis...|Nar c**h**eann...|Nar f**h**reag...| ##An Aimsir Láithreach ###An Chéad Réimniú ||Rith|Bris|Dún|Fan| |--|--|--|--|--| |Mé|Rith**im**|Bris**im**|Dún**aim**|Fan**aim**| |Tú|Rith**eann** tú|Bris**eann** tú|Dún**ann** tú|Fan**ann** tú| |Sé/Sí|Rith**eann** sé/sí|Bris**eann** sé/sí|Dún**ann** sé/sí|Fan**ann** sé/sí| |Sinn|Rith**imid**|Bris**imid**|Dún**aimid**|Fan**aimid**| |Sibh|Rith**eann** sibh|Bris**eann** sibh|Dún**ann** sibh|Fan**ann** sibh| |Siad|Rith**eann** siad|Bris**eann** siad|Dún**ann** siad|Fan**ann** siad| |Briathra Saor|Rith**tear**|Bris**tear**|Dún**tar**|Fan**tar**| |Ceisteach|An rith...|An **m**bris...|An **n**dún...|An bhfan...| |Diúltach|Ní rith...|Ní b**h**ris...|Ní d**h**ún...|Ní f**h**an| |Ceisteach Diúltach|Nach rith...|Nach b**h**ris...|Nach d**h**ún...|Nach f**h**an| ###An Dara Réimniú ||Éirigh|Eitil|Ceannaigh|Freagair| |--|--|--|--|--| |Mé|Éir**ím**|Eitl**ím**|Ceann**aím**|Freagr**aím**| |Tú|Éir**íonn** tú|Eitl**íonn** tú|Ceann**aíonn** tú|Freagr**aíonn** tú| |Sé/Sí|Éir**íonn** sé/sí|Eitl**íonn** sé/sí|Ceann**aíonn** sé/sí|Freagr**aíonn** sé/sí| |Sinn|Éir**ímid**|Éir**ímid**|Ceann**aímid**|Freagr**aíonn**| |Sibh|Éir**íonn** sibh|Eitl**íonn** sibh|Ceann**aíonn** sibh|Freagr**aíonn** sibh| |Siad|Éir**íonn** siad|Eitl**íonn** siad|Ceann**aíonn** siad|Freagr**aíonn** siad| |Briathra Saor|Éir**ítear**|Eitl**ítear**|Ceann**aítear**|Freagr**aítear**| |Ceisteach|An éir...|An eitl...|An **g**ceann...|An **bh**freagr...| |Diúltach|Ní éir...|Ní eitl...|Ní c**h**eann...|Ní f**h**reagr...| |Ceisteach Diúltach|Nach éir...|Nach eitl...|Nach **g**ceann...|Nach **bh**freagr...| ##An Aimsir Fháístineach ###An Chéad Réimniú ||Cuir|Léigh|Tóg|Glan| |--|--|--|--|--| |Mé|Cuir**fidh** mé|Léi**fidh** mé|Tóg**faidh** mé|Glan**faidh** mé| |Tú|Cuir**fidh** tú|Léi**fidh** tú|Tóg**faidh** tú|Glan**faidh** tú| |Sé/Sí|Cuir**fidh** sé/sí|Léi**fidh** sé/sí|Tóg**faidh** sé/sí|Glan**faidh** sé/sí| |Sinn|Cuir**fimid**|Léi**fimid**|Tóg**faimid**|Glan**faimid**| |Sibh|Cuir**fidh** sibh|Léi**fidh** sibh|Tóg**faidh** sibh|Glan**faidh** sibh| |Siad|Cuir**fidh** siad|Léi**fidh** siad|Tóg**faidh** siad|Glan**faidh** siad| |Briathra Saor|Cuir**fear**|Léi**fear**|Tóg**fear**|Glan**fear**| |Ceisteach|An **g**cuir...|An léi...|An **d**tóg...|An **n**glan...| |Diúltach|Ní c**h**uir...|Ní léi...|Ní t**h**óg...|Ní g**h**lan...| |Ceisteach Diúltach|Nach **g**cuir...|Nach léi...|Nach **d**tóg...|Nach **n**glan...| ###An Dara Réimniú ||Éirigh|Eitil|Ceannaigh|Freagair| |--|--|--|--|--| |Mé|Éir**eoidh** mé|Eitl**eoidh** mé|Ceann**óidh** mé|Freagr**óidh** mé| |Tú|Éir**eoidh** tú|Eitl**eoidh** tú|Ceann**óidh** tú|Freagr**óidh** tú| |Sé/Sí|Éir**eoidh** sé/sí|Eitl**eoidh** sé/sí|Ceann**óidh** sé/sí|Freagr**óidh** sé/sí| |Sinn|Éir**eoimid**|Eirl**eoimid**|Ceann**óimid**|Freagr**óimid**| |Sibh|Éir**eoidh** sibh|Eitl**eoidh** sibh|Ceann**óidh** sibh|Freagr**óidh** sibh| |Siad|Éir**eoidh** siad|Eitl**eoidh** siad|Ceann**óidh** siad|Freagr**óidh** siad| |Briathra Saor|Éir**eofar**|Eitl**eofar**|Ceann**ófar**|Freagr**ófar**| |Ceisteach|An éir...|An eitl...|An **g**ceann...|An **bh**freagr...| |Diúltach|Ní éir...|Ní eitl...|Ní c**h**eann...|Ní f**h**reagr...| |Ceisteach Diúltach|Nach éir...|Nach eitl...|Nach **g**ceann...|Nach **bh**freagr...| ##An Modh Cóinniollach ###An Chéad Réimniú ||Rith|Bris|Dún|Fan| |--|--|--|--|--| |Mé|Rith**finn**|B**h**ris**finn**|D**h**ún**fainn**|**D'**f**h**an**fainn**| |Tú|Rith**feá**|B**h**ris**feá**|D**h**ún**fá**|**D'**f**h**an**fá**| |Sé/Sí|Rith**feadh** sé/sí|B**h**ris**feadh** sé/sí|D**h**ún**fadh** sé/sí|**D'**f**h**an**fadh** sé/sí| |Sinn|Rith**fimis**|B**h**ris**fimis**|D**h**ún**faimis**|**D'**f**h**an**faimis**| |Sibh|Rith**feadh** sibh|B**h**ris**feadh** sibh|D**h**ún**fadh** sibh|**D'**f**h**an**fadh** sibh| |Siad|Rith**fidís**|B**h**ris**fidís**|D**h**ún**faidís**|**D'**f**h**an**faidís**| |Briathra Saor|Rith**fí**|B**h**ris**fí**|D**h**ún**faí**|**D'**f**h**an**faí**| |Ceisteach|An rith...|An **m**bris...|An **n**dún...|An **bh**fan...| |Diúltach|Ní rith...|Ní b**h**ris...|Ní d**h**ún...|Ní f**h**an...| |Ceisteach Diúltach|Nach rith...|Nach **m**bris...|Nach **n**dún...|Nach **bh**fan...| ###An Dara Réimniú ||Éirigh|Eitil|Ceannaigh|Freagair| |--|--|--|--|--| |Mé|**D'**éir**eoinn**|**D'**eitl**eoinn**|C**h**eann**óinn**|**D'**f**h**reagr**óinn**| |Tú|**D'**éir**eofá**|**D'**eitl**eofá**|C**h**eann**ofá**|**D'**f**h**reagr**ofá**| |Sé/Sí|**D'**éir**eodh** sé/sí|**D'**eitl**eodh** sé/sí|C**h**eann**ódh** sé/sí|**D'**f**h**reagr**ódh** sé/sí| |Sinn|**D'**éir**eoimis**|**D'**eitl**eoimis**|C**h**eann**óimis**|**D'**f**h**reagr**óimis**| |Sibh|**D'**éir**eodh** Sibh|**D'**eitl**eodh** Sibh|C**h**eann**ódh** Sibh|**D'**f**h**reagr**ódh** Sibh| |Siad|**D'**éir**eoidís**|**D'**eitl**eoidís**|C**h**eann**óidís**|**D'**f**h**reagr**óidís**| |Briathra Saor|**D'**éir**eofaí**|**D'**eitl**eofaí**|C**h**eann**ófaí**|**D'**f**h**reagr**ófaí**| |Ceisteach|An éir...|An eitl...|An **g**ceann...|An **bh**freagr...| |Diúltach|Ní éir...|Ní eitl...|Ní c**h**eann...|Ní f**h**reagr...| |Ceisteach Diúltach|Nach éir...|Nach eitl...|Nach **g**ceann...|Nach **bh**freagr...|

Continue to Réamhfhocail